Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA


Dobrodošli na službenu internetsku stranicu („web stranica“) Private Scandinavian Sparkasse, Limited („PSS“). Podaci na ovoj web stranici su općenite prirode i korisnici se ne bi trebali oslanjati na bilo koje informacije sadržane u ovom dokumentu u vezi s određenim pitanjem bez uzimanja bankovnih, investicijskih, financijskih ili drugih stručnih savjeta. PSS zahtijeva da sve osobe koje koriste ovu web stranicu pročitaju i potvrde sljedeće podatke.

MOLIMO VAS PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE. PRISTUPAJUĆI OVOJ WEB STRANICI I SVAKIM STRANICAMA NJIH, SLAŽETE SE PRIHVATITI DOLJE UVJETE. AKO SE NE SLAŽETE, ONDA NE PRISTUPAJTE OVOM WEB STRANICI ILI NJIHOVIM STRANICAMA.

1. Promjene uvjeta korištenja

PSS može izmijeniti ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovih Uvjeta korištenja trebali biste pregledati tako da posjetite web mjesto PSS -a i kliknete na hipervezu Uvjeti korištenja koja se nalazi pri dnu stranice. Vaš stalni pristup i korištenje ove web stranice predstavlja vaše prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja izmijenjenih. Jedina obavijest o promjenama ili izmjenama ovih Uvjeta korištenja bit će objavljivanje revidirane upotrebe PSS -a na ovoj web stranici; PSS vas neće zasebno obavijestiti o bilo kakvim promjenama ili preinakama.

 

2. Korištenje informacija i materijala

Podaci sadržani na ovoj web stranici ne predstavljaju ponudu ili traženje investicijskih, financijskih ili bankovnih alternativnih usluga koje pruža PSS. Sadržaj ove web stranice služi u informativne svrhe i ne čini ugovor ili osnovu za sporazum, što se može postići samo ispunjavanjem odgovarajućih upitnika o prijavi računa, ispunjavanjem odgovarajućih obrazaca računa koji vam se mogu poslati, zajedno sa potrebnim verifikacijske podatke i pristanak PSS -a da s vama uspostavi odnos članova i s tim u vezi otvori jedan ili više računa za vas.

Ova web stranica ne treba se smatrati ponudom ili nagovaranjem na prodaju štednje, zajmova, ulaganja, financijske ili bilo koje druge usluge ili proizvoda u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj takva ponuda ili traženje nije zakonita ili u kojoj osoba koja daje takvu ponudu ili traženje nije kvalificirani za to ili bilo kome kome je nezakonito dati takvu ponudu ili traženje. Budući da distribucija materijala opisanih na ovoj web stranici može biti zakonski ograničena u određenim jurisdikcijama, osobe koje pristupaju ovoj web stranici moraju se informirati i pridržavati se takvih ograničenja.

OSIM KOJIH DRUGIH IZRIČITO DOZVOLJAVAJU PREDHODNI ODSTAVCI, SLAŽETE SE DA NE REPRODUKIRATE, POVRATITE, ŠIRITE, PRODAJETE, DISTRIBUCIRATE, OBJAVLJATE, OBJAVLJATE ILI OKRUŽITE BILO KOJI POSLOV ILI POSLOVNO PRETHODNO IZRIČITO PISANI SAGLASNOST PSS -a I/ILI DOSTAVITELJA PODATAKA. DODATNO, BEZ PRETHODNOG IZRIČITOG PISMENOG SAGLASNOSTI PSS -a I DODATNIH POSLOVAČA PODATAKA NEMOJETE KOPIRATI BILO KOJI SOFTVER ILI DOKUMENTACIJU KOJA SE MOŽE PRUŽITI, ELEKTRONIČKI ILI DRUGO, UKLJUČUJUĆI, MEĐUNARODNO RASKLOPANJE ILI STVARANJE DERIVATIVNIH RADOVA.

 

3. Ograničenja usmjeravanja ulaganja i stručnih savjeta

Bez ograničenja gore navedenog, usluge PSS -a i ovdje opisana ulagačka sredstva nisu registrirani niti licencirani prema bilo kojem zakonodavstvu Sjedinjenih Država o vrijednosnim papirima te se ne nude ili prodaju, izravno ili neizravno, u Sjedinjenim Državama ili bilo kojem od njezinih teritorija, posjeda ili područja pod svojom jurisdikcijom ili za građane ili njihove osobe. Budući da se ovdje opisane usluge i sredstva ulaganja mogu ograničiti zakonom u određenoj nadležnosti, trebali biste se informirati o takvim ograničenjima u zemlji prebivališta. Ako ste rezident zemlje u kojoj ovdje opisane usluge nisu dostupne ili ste na bilo koji drugi način ograničeni na bilo koji način, ne pokušavajte se registrirati kao član ove financijske institucije niti je koristiti. Napominjemo također da ovdje opisane usluge nisu dostupne nijednoj osobi koja je prema zakonima zemlje u kojoj ima prebivalište maloljetna ili na drugi način nekvalificirana da bude strana u ugovoru. Određene usluge i ulagačka sredstva koja nudi PSS možda neće biti dostupni određenim sadašnjim i/ili potencijalnim članovima, bilo zbog njihove zemlje prebivališta ili iz drugih razloga, a posebno se treba pozvati na odricanje odgovornosti i posebne uvjete korištenja koji uređuje svako uslužno i ulagačko sredstvo.

Sve usluge i sredstva za ulaganje nude se prema vlastitom nahođenju PSS -a. PSS zadržava pravo odbiti zahtjeve za registraciju i poništiti sve transakcije koje je izvršila gore opisana zabranjena osoba. Otvaranje računa u PSS -u i korištenje bilo koje od ovdje opisanih usluga ili sredstava ulaganja opisanih od strane bilo koje osobe predstavljat će izjavu da toj osobi nije zabranjena takva upotreba i da su svi podaci koji su u vezi s time točni i potpuni. Nijedna informacija na web stranici ne predstavlja preporuku ili poziv na kupnju ili traženje ponude za prodaju vrijednosnih papira ili ponudu za prihvaćanje depozita ili pružanje bilo kojih drugih proizvoda ili usluga ili ulagačkih sredstava u bilo kojoj nadležnosti bilo kojoj osobi kojoj se to može odnositi nezakonito davanje takve preporuke, poziva, traženja ili ponude.

 

4. Točnost informacija

Podaci na ovoj web stranici podložni su promjenama i ažuriranju bez povremene najave. Poruke i informacije koje prolaze putem Interneta ne smiju biti ometane od strane trećih strana i trebaju se neovisno provjeriti. Odgovornost je korisnika da osigura da virusi ne uđu u sustav, a PSS ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu. Ni PSS (niti bilo koja druga osoba koja je uključena u pružanje i održavanje ove web stranice) ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost podataka navedenih na web stranici i korištenje tih podataka na vlastitu odgovornost korisnika. PSS ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste, uključujući, ali bez ograničenja, gubitak dobiti, goodwill ili bilo koju vrstu financijskog ili drugog novčanog ili izravnog ili posebnog neizravnog ili posljedičnog gubitka koji god nastao iz nemara ili zbog kršenja ugovora ili druge obveze kao rezultat korištenja ili oslanjanja na informacije sadržane na ovoj web stranici.

 

5. Izuzimanje jamstava

Osim danih uputa o korištenju depozitnih i platnih usluga i informacija o sadašnjim kamatnim stopama, PSS ne daje jamstva i (u mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon) odriče se bilo koje odgovornosti za bilo koje podatke, informacije ili savjete koje dobijete od web stranice, uključujući bilo koju posljedicu djelovanja na temelju takvih podataka, informacija ili savjeta. Podaci sadržani na ovoj web stranici ne smiju se kopirati, prenositi ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način bez prethodnog pristanka PSS -a. Sva autorska prava i slična prava na dizajn i sadržaj ove web stranice pridržana su PSS -a i njegovih davatelja licence.

 

6. Podnesci

Slanjem ideja, prijedloga, dokumenata i/ili prijedloga PSS -u putem njegovih veza Kontaktirajte nas, prihvaćate i slažete se da: (a) vaši prilozi ne sadrže povjerljive ili vlasničke podatke; (b) PSS nema nikakvu obvezu povjerljivosti, izričitu ili implicitnu, u pogledu Doprinosa; (c) PSS ima pravo koristiti ili otkriti (ili odlučiti ne koristiti ili otkriti) takve doprinose u bilo koju svrhu, na bilo koji način, u bilo kojem mediju širom svijeta; (d) PSS može imati nešto slično Doprinosima koji se već razmatraju ili su u razvoju; (e) vaši doprinosi automatski postaju vlasništvo PSS -a bez obaveze PSS -a prema vama; i (f) ni pod kojim okolnostima nemate pravo na bilo kakvu naknadu ili naknadu od PSS -a.

 

7. Odšteta

Slažete se da ćete obeštetiti i držati PSS i njegove podružnice, podružnice, službenike, agente, zaposlenike, partnere i davatelje licence bezopasnim u odnosu na bilo koji zahtjev ili zahtjev, uključujući razumne odvjetničke naknade, koje je treća strana platila zbog ili proizlazi iz sadržaja koji dostavljate , objavljivati, prenositi, mijenjati ili na neki drugi način učiniti dostupnim putem usluga PSS -a, vaše korištenje usluga PSS -a, vašu vezu sa uslugama PSS -a, vaše kršenje Uvjeta korištenja ili kršenje bilo kakvih prava drugih osoba.

 

8. završetak

Svoj PSS račun, bilo koju povezanu e -adresu i pristup uslugama PSS -a možete ukinuti podnošenjem takvog zahtjeva za ukidanje PSS -u. Slažete se da PSS može, bez prethodne najave, odmah prekinuti, ograničiti vaš pristup ili obustaviti vaš PSS račun, bilo koju povezanu adresu e -pošte i pristup uslugama PSS. Uzroci takvog raskida, ograničenja pristupa ili obustave uključuju, ali se ne ograničavaju na: (a) kršenje ili kršenje Uvjeta korištenja ili drugih ugrađenih sporazuma ili smjernica, (b) zahtjeve organa za provedbu zakona ili drugih državnih agencija, ( c) prekid ili značajne izmjene usluga PSS (ili bilo kojeg njegovog dijela), (d) neočekivana tehnička ili sigurnosna pitanja ili problemi, (e) produljena razdoblja neaktivnosti, (f) i/ili vaš angažman u lažnim ili nezakonitim aktivnostima . Nadalje, slažete se da će se svi prekidi, ograničenja pristupa i obustave zbog uzroka izvršiti prema vlastitom nahođenju PSS -a i da PSS neće biti odgovoran vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvo ukidanje vašeg računa, bilo koje povezane adrese e -pošte ili pristup PSS usluge.

 

9. Autorska prava

Autorsko pravo na informacije sadržane na ovoj web stranici postoji putem međunarodnih ugovora i zakona mnogih zemalja. U vlasništvu je Scandinavia AS. osim ako nije drukčije navedeno. Možete preuzeti jednu kopiju ovog dokumenta i napraviti jednu tiskanu kopiju, gdje je to potrebno za njegovu upotrebu kao referencu. Osim u slučaju dopuštenog važećim zakonima, nijedan dio ove publikacije ne smije se na drugi način reproducirati, prilagođavati, izvoditi u javnosti ili prenositi u bilo kojem obliku bilo kojim postupkom (grafičkim, elektroničkim ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje, snimanje ili pohranjivanjem pri preuzimanju podataka) sustav) bez posebnog pisanog pristanka Scandinavia AS.